FAALİYET ALANLARI
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Büromuz, aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı olmamak üzere, müvekkillerine iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanında uzman ekibi ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

• İş belgelerinin ve iş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve söz konusu sözleşmelerde   değişiklik yapılması;
• Şirket yönetmeliklerinin oluşturulması;
• Ticari işletme devrinde, birleşmede vs. işlemlerde iş sözleşmelerinin devri;
• Somut olaya özgü tutanak, savunma istem yazıları, fesih ve ihtar bildirimlerinin yapılması.
• Gizli verilerin korunması ve rekabet etmeme yükümlülüklerinin düzenlenmesi;
• Toplu iş sözleşmesinin imzalanması sürecinde hukuki destek ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu’ndan doğan davalar;
• Sigortalılığın tespitine  ve hizmet tespitine ilişkin davalar;
• İşe iade ve buna ilişkin tazminat davaları;
• İşçi-işveren alacaklarına ilişkin davalar;
• İş kazaları ve meslek hastalıkları tazminat davaları.