FAALİYET ALANLARI
Aile Hukuku
Büromuz,  aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı olmamak üzere, müvekkillerine aile hukuku alanında uzman ekibi ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

• Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması;
• Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları,
• Boşanma davaları ile birlikte ya da ayrı olarak, ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz uygulanması kararlarının alınması;
• Boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları;
• Nişanın bozulmasından kaynaklı davalar;
• Eşler arasında mal rejimi , mal paylaşımı ve katkı payı davaları;
• Aile konutuyla ilgili hukuki işlemler; 
• Nafaka davaları; 
• Velayetin kaldırılması, değiştirilmesi, çocuk ile şahsi bağ tesisinin kurulması-kaldırılması veya değiştirilmesi;
• Ailenin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki tedbir talepleri başta olmak üzere aile hukukuna ilişkin tüm ihtilaflar;
• Evlenmeye izin ve iddet müddetinin kaldırılması davaları;
• Vesayet davaları;
• Kayyım ve yasal temsilci  atanmasına ilişkin davalar; 
• Soy bağına ilişkin davalar;
• Evliliğin butlanı (iptali) davaları;
• Yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararlarının Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde tanıma ve tenfiz Davası açmak suretiyle takibi ve bu kararların Türk makamları nezdinde tescili.