FAALİYET ALANLARI
Miras Hukuku
Büromuz,aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı olmamak üzere, müvekkillerine miras hukuku alanında uzman ekibi ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

• Mirasın reddi  ve mirastan yoksun bırakılma davaları;
• Vasiyetname, mirastan feragat, ölünceye kadar bakma sözleşmesi ve miras sözleşmesi düzenlenmesi;
• Ölüme bağlı tasarrufların iptali davaları;
• Yasal ve atanmış mirasçılığa ve terekeye ilişkin davalar;
• Vasiyetnamenin tanıma ve tenkisi davaları;
• Mirastan çıkarma (ıskat) davaları;
• Veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi;
• Ortaklığın giderilmesi (izaleyi şuyu) davaları;