FAALİYET ALANLARI
Kişiler Hukuku
Büromuz,aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı olmamak üzere, müvekkillerine kişiler hukuku alanında uzman ekibi ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

• Tapu ve nüfus kayıtlarında ad ve soyad düzeltilmesi davaları; 
• Yaş düzeltme davaları;
• Kazaî rüşt davaları;
• Nesebin reddine,  düzeltilmesine ilişkin babalık davaları;
• Gaiplik kararının alınmasına ilişkin davalar;
• Evlât edinmeye ilişkin yasal işlemler.