FAALİYET ALANLARI
Eşya Hukuku
Büromuz,aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı olmamak üzere, müvekkillerine eşya hukuku alanında uzman ekibi ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. 

•Men’i müdahale ve El atmanın önlenmesi davaları;
•Tapu tesisi, tapu iptali ve tescili davaları;
•Geçit ve intifa hakkı davaları;
•Aynileştirilmiş Şahsi Haklara İlişkin İhtilafların Çözümlenmesi, 
•Ecrimisil davaları;
•Mülkiyetin tespiti davaları;
•Ortaklığın giderilmesi davaları (izale-i şuyu) ;
•Kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırmasız el atma davaları;
•Sebepsiz zenginleşme davaları;
•2-B (Orman Vasfını Yitirmiş Araziler Hakkında) davaları;
•Önalım ve şufa davaları;
•Komşuluk hukukundan kaynakları davalar;
•Kira sözleşmelerinin , kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin,  müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, 
•İpotek ve rehin tesisi ve fekki işlemleri;
•Yönetim Planı Hazırlanması ve Tapuya Şerhlerinin Yapılması,
•Kat mülkiyetinden kaynaklı davalar;
•Bedel artırımı davaları;
•Tahliye davaları.