FAALİYET ALANLARI
İdare ve Vergi Hukuku
Büromuz,aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı olmamak üzere, müvekkillerine aile hukuku alanında uzman ekibi ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

•Müvekkillere kamu kurum ve kuruluşları işlemlerinde yön gösterici ve önleyici danışmanlık hizmeti ;
•Devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız idari otoritelerin yapmış olduğu idari işlemlere karşı, idari başvurular;
•İdari başvuruların neticelenmemesi halinde idare mahkemeleri nezdinde iptal ve tam yargı davaları;
•Kamulaştırma ve imar mevzuatına ilişkin uyuşmazlıklarda yasal işlemler;
•Memurlarla ilgili disiplin cezalarına karşı yasal işlemler;
•Öğrenci davaları;
•Karayolları trafik davaları;
•İdari sözleşmelerden doğan davalar;
•Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları;
•İmar hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları;
•Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada uzlaşma yoluyla çözülmesi,
•Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada cezalarda indirim yoluyla çözülmesi,
•Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözülmesi;
•Vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözülmesi,
•Vergi suçu ve cezaları hakkında danışmanlık;
•Özelge başvuruları;
•Vergi Dairelerince tesis edilen idari işlemler ve para cezaları hakkında hukuki danışmanlık;
•Gümrük Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklar ve çözüm yolları hakkında gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık,
•Kusursuz sorumluluktan kaynaklı davalar.