FAALİYET ALANLARI
Kamu İhale Hukuku
Büromuz,aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı olmamak üzere, müvekkillerine kamu ihale hukuku alanında uzman ekibi ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

•Devlet ihale kanununa, kamu ihale kanununa ve diğer düzenlemelere dayanılarak açılacak ihalelerde müvekkillerin temsili;
•İhale evrakının hazırlanarak ihaleye iştirak edilmesi;
•İhale sonrası gerçekleştirilecek işlemlerin takibi, idari merciler ile sözleşmelerin imzalanması aşamaları;
•Devlet kurumlarıyla akdedilecek sözleşmelerle ilgili olarak idari ve teknik şartnameler;
•İhale sonrası imzalanan sözleşmelerin devamı sürecinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların yargı mercileri nezdinde çözümlenmesi için davaların açılması ve takibi.