FAALİYET ALANLARI
Fikri Mülkiyet Hukuku
Büromuz,aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı olmamak üzere, müvekkillerine fikri mülkiyet hukuku alanında uzman ekibi ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

•Uluslararası Fikri Mülkiyet Otoriteleri, Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemeleri ve Türk Patent Enstitüsü nezdinde patent, marka, faydalı model ve diğer sınaî mülkiyet başvurularının takibi sonlandırılması,başvuru yenileme süreçlerinin takibi;
•Patent/faydalı model, marka ve endüstriyel tasarımların tescili için ön araştırmanın yapılması;
•İlim ve edebiyat eser sahipliğinden doğan ihtilaflar;
•Güzel sanat eser sahipliğinden doğan ihtilaflar;
•Musiki eser sahipliğinden doğan ihtilaflar;
•Sinema eser sahipliğinden doğan ihtilaflar;
•İşleme eser sahipliğinden doğan ihtilaflar;
•Bağlantılı hak sahipliğinden doğan ihtilaflar;
Uluslararası Fikri Mülkiyet Otoriteleri, Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemeleri ve Türk Patent Enstitüsü nezdinde itiraz işlemleri;
•Türk Mahkemeleri nezdinde eser sahibinin tespiti, saldırının tespiti, saldırının men’i , saldırının ref’i,hükümsüzlük, maddi tazminat , manevi tazminat ve  gerçek olmayan vekaletsiz iş görmeden doğan tazminat  davaları;
•Patent, marka, tasarım, yazılım, know-how, ve diğer fikri ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin lisans ve gizlilik sözleşmelerinin müzakeresi ve hazırlanması;
•Marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım vb. hakların korunması için önleyici tedbirlerin alınması;
•Meslek Birlikleri nezdinde temsil işlemlerinin gerçekleştirilmesi;
•İnternet ortamında ve diğer mecralarda müzik, video içeriklerinin satışına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri;
•Şirketlerin birleşme ve devralma işlemleri sırasında fikri mülkiyet hakları hususunda danışmanlık;
•Marka ve patent haklarına, faydalı model ve tasarım haklarına ilişkin alım, satım ve devir sözleşmelerin müzakeresi ve düzenlenmesi;
•Ticari Sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi.