FAALİYET ALANLARI
Bilişim Hukuku
Büromuz,aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı olmamak üzere, müvekkillerine bilişim  hukuku alanında uzman ekibi ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

•Yazılım, mal ve hizmet ticareti ve benzeri faaliyetlerde bulunan ya da bu konularda faaliyet göstermek üzere kurulmak istenen yeni girişimlerin yapılandırılması ve finansmanı;
•Lisanslama, fikri mülkiyet haklarının korunması, kayıt ve tescil kapsamında işlemleri;
•İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi; 
•İnternet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi ve hukuki alt yapının hazırlanması;
•E-ticaret ve e-imza konularındaki uygulamalara yönelik danışmanlık hizmeti;
•İnternet ortamında haksız rekabet;
•İnternet ortamında fikri hakların ve kişilik haklarının korunması;
•Elektronik ticaret siteleri için kullanıcı sözleşmesi, gizlilik sözleşmesi, garanti ve iade formu, mesafeli satış sözleşmesi ve ön bilgilendirme formlarının hazırlanması ;
•Web Sitesi, hosting, veritabanı, tasarım, veri toplama araçları ile ilgili sözleşmeler;
•İnternet siteleri hakkında hukukî danışmanlık hizmetinin sunulması;
•Cayma hakkı ve kapsamı hakkında bilgilendirme, ilgili sitelere yönelik tüketici şikayetlerinde Tüketici hakem heyetleri ve/veya Tüketici Mahkemeleri ile olan yazışma ve davalar;
•Hak ihlali doğuran internet yayınları ve içeriklere karşı hukukî yollara başvurulması;
•İnternet yoluyla işlenen hakaret, tehdit, şantaj suçları hakkında yasal işlem yapılması;
•Özel hayatın gizliliğini ihlal eden ve izinsiz olarak yayınlanan kişisel verilere (fotoğraf, video vb) erişimin engellenmesi;
•Kişisel iletişim abonelik sözleşmelerinde tüketici haklarının korunması;
•Elektronik ticarette tüketicinin korunması
•Online oyunlarda kaçak sunucu kullanımı, oyun hesaplarının kırılması, dijital oyun karakter hırsızlıkları;
•Alan adlarında yer alan uyuşmazlıkların tespiti ve alan adlarının geri alınması için tahkim ve/veya mahkeme sürecinin takibi;
•Hukuka aykırı içerik taşıyan web sitelerine erişim engelleme kararı alınması;
•Web sitelerinin içeriğinin yayından kaldırılması, cevap ve düzeltme haklarının kullanılması;
•İnternet sitelerinden haber kaldırma ve karalayıcı haberlerin yayından kaldırılması işlemleri;