FAALİYET ALANLARI
Ticaret ve Şirketler Hukuku
Büromuz,aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı olmamak üzere, müvekkillerine ticaret ve şirketler hukuku alanında uzman ekibi ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

•Türk Ticaret Kanununda düzenlenen şirketlerin kuruluş ana sözleşmelerinin hazırlanması;
•Yerli ve yabancı ortaklı şirket ve holdinglerin kuruluşu, yabancı ortaklı şirketlerin Türkiye'deki şube ve irtibat bürolarının kuruluşları;
•Şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü ticari sözleşmelerin hazırlanması;
•Şirketlerin birleşme, devralma, bölünme ve hisse devir işlemleri ve şirketlerin tasfiye sürecinin yürütülmesi;
•Şirketlerin yasal kurumsal işlerini yürütmek ve koordine etmek;
•Şirket bünyesinde kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin olarak şirket yönetimine hukuki danışmanlık hizmetleri;
•Poliçe, bono ve çek gibi kıymetli evraklardan kaynaklanan ihtilafların çözümü;
•Aile şirketleri danışmanlığı ve aile şirketleri işleyiş sistemi kurulması;
•Hisse senetlerinin halka arz edilmesi ve ihracına ilişkin diğer tüm işlemlerin yürütülmesi;
•Haksız rekabetin önlenmesi;
•Adi ortaklık, anonim ortaklık, limited şirketler, komandit şirketler ile ilgili tüm davalar;
•Ticaret ünvanına tecavüzün önlenmesi davaları;
•Tescil edilen ve haksız kullanılan ticaret unvanın değiştirilmesi  ve silinmesi davaları;
•Haksız rekabetin olmadığının tespiti ve haksız rekabetin men’i davaları;
•Haksız rekabetten doğan tazminat davaları;
•Her türlü ticari sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar;
•Acente sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklara ilişkin davalar;
•Sermaye borcunun yerine getirilmesi istemli  ve sermaye borcunun yerine getirilmesinin gecikmesinde doğan zararların tazminine ilişkin davalar;