FAALİYET ALANLARI
Tüketici Hukuku
Büromuz,aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı olmamak üzere, müvekkillerine tüketici hukuku alanında uzman ekibi ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

•Kredi Masrafı Adı Altında Tüketicilerden Tahsil Edilen Bedel İadesi Davaları;
•İşletmelere yüklenen standartlar ve tüketiciyi korumaya yönelik mevzuata uyum,
•Tüketicilerin  Reklam Kuruluna ve Rekabet Kuruluna yapması gereken başvuruların takibi;
•Tüketici Hakem Heyetlerinde ve Tüketici Mahkemelerinde görülen dava ve uyuşmazlıkların takibi, 
•Garanti belgeleri, etiket ve taahhütlerin hazırlanması;
•Reklamların, Tüketici Mevzuatına ve bu konudaki yetkili kamu otoritesinin uygulamasına uygun şekilde hazırlanması;
•Tüketici  sözleşmelerinin   mevzuata uygun şekilde hazırlanması;
•Bayilik ve distribütörlük ilişkileri;