FAALİYET ALANLARI
Spor hukuku
Büromuz,aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı olmamak üzere, müvekkillerine spor hukuku alanında uzman ekibi ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

•Profesyonel sporcu ve oyuncu sözleşmeleri, sponsorluk sözleşmeleri, turnuva organizasyon sözleşmeleri ve menajerlik sözleşmelerinin hazırlanması;
•Sportif faaliyetler sektöründe yöneticilere yönelik eğitimler;
•Sporda haksız fiil sorumluluğu hakkında hukuki danışmanlık;
•Sporda hak mahrumiyetleri konusunda danışmanlık;
•Profesyonel sporcuları ve Spor Kulüplerini; CAS (Court of Arbitration for Sport), FIFA karar mercileri (Dispute Resolution Chamber, Players Status Committee, tek hakimler ve disiplin komitesi), UEFA karar mercileri ve diğer tahkim ve disiplin kurulları nezdinde temsili;
•Dünya Anti Doping Kodu kurallarının, uluslararası standartların ve teknik dokümanların uygulanması ve mevcut uygulamaların uygunluğunun denetlenmesi,
•Sporcuların ve Kulüplerin vergi cezalarının çözümü;
•Profesyonel sporcuların medyada kişilik haklarının korunması konusunda hukuki destek;
•Kulüplerin "UEFA Financial Fair Play" kurallarına uygun yapılanması hususunda danışmanlık;
•Spor kulüplerinin ticari varlıkları üzerinden kurulan tüzel kişiliklerin halka arzı;
•Sporcuların lisans başvurularının gerçekleştirilmesi;
•Yabancı oyuncular için çalışma ve ikamet izinleri ve vatandaşlık başvuruları;
•Spor kulüpleri ve oyuncuların isim hakları, telif içeren ürünlerin satışı, forma reklamları, ürün sponsorlukları, reklam ve pazarlamaya yönelik sözleşmelerin hazırlanması;
•Spor ve buna bağlı yan sektörlerde yer alan taraflar arasında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlık, alacak, disiplin uygulamaları, adli ve idari para, hak mahrumiyeti, men ve hapis cezaları, sporda doping inceleme ve sonuçları ve benzeri konularda ilgili federasyonlar, idari ve adli yargı makamları ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde temsili;
•Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin kanun, Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, FIFA ve UEFA karar ve uygulamaları ve bunlara bağlı mevzuat kapsamında ilgili taraflara mevzuat ile uyumunun sağlanması;
•Sporcuların ve Kulüplerin saha içinde ve dışında gerçekleşecek haksız fiiller karşısında sorumluluğu.