FAALİYET ALANLARI
Dernekler ve Vakıflar Hukuku
Büromuz,aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı olmamak üzere, müvekkillerine dernek ve vakıflar hukuku alanında uzman ekibi ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

•Dernek ve vakıf yöneticilerine karşı açılan hukuk ve ceza davaları;
•Dernek, vakıf ve kooperatiflerin kurulması, işleyişi ve feshine ilişkin idari ve hukuki işlemler;
•Dernek, vakıf ve kooperatiflerin organlarının ve kararlarının hukuki denetimi,
•Her türlü sözleşmelerin denetlenmesi, düzenlenmesi,
•Dernek ve vakıflara ait tüzüklerin ve tadil metinlerinin hazırlanması;
•Dernek ve vakıfların tesis ve işletmelerinin hukuki denetimi;
•Dernek ve vakıf mütevelli heyet toplantılarının, genel kurullarının yapılması;
•Dernek şubeleri, temsilcilikleri kurulması;
•Vakıf ve Dernek İktisadi İşletmesi Kurulması ve İşlemleri;
•Vakıf ve dernek gayrimenkul alım-satım işlemleri;
•Dernek ve vakıfların, dernekler masası ile olan ilişkilerinin hukuki denetimi;
•Federasyon ve konfederasyon kuruluşu, işleyişi ve denetlenmesi;
•Dernek faaliyetlerinden dolayı alınması gereken izinlerin alınmasında.