FAALİYET ALANLARI
Borçlar Hukuku
Büromuz,aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı olmamak üzere, müvekkillerine borçlar hukuku alanında uzman ekibi ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

•Sözleşmelerden veya haksız fiilden kaynaklı maddi -manevi tazminat talepleri, 
•Sözleşmelerin iptali, sözleşmeden dönme, sorumluluklar, temerrüde düşme, borcun düşmesi, cari hesap, alacağın temliki, borcun nakli, malvarlığının veya işletmenin devri, işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi;
•Borçlar Kanununun Özel Hükümlerde düzenlenmiş olan taşınır ve taşınmaz satımı, trampa, bağışlama, kira, hasılat kirası, ariyet, ödünç, hizmet, istisna, yayım, vekalet, itibar mektubu ve itibar emri, tellallık, vekaletsiz iş görme, komisyon, ticari mümessiller ve ticari vekalet, havale, emanet, kefalet, kumar ve bahis, kaydıhayat ile irad, ölünceye kadar bakma sözleşmesi;
•Temyiz gücünden yoksun olanların sorumluluğu, adam kullananın sorumluluğu, tüzel kişinin organın haksız eyleminden sorumluluğu, yapı ya da inşa eseri malikinin sorumluluğu ve Medeni Kanundan kaynaklanan kusursuz sorumluluk halleri;
•Kamulaştırma davaları, kat mülkiyetinden doğan ihtilaflar, yönetim planları ve düzenlemeleri;
•İpotek ve rehin tesisi işleri ,taşınır ve taşınmaz malların devredilmesi veya elden çıkarılması;
•Kira tespit davası, kira bedelinin artırımı davası, tahliye davası;